Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

szolgáltatások

Térítésmentes szolgáltatások

Logopédia: a nagycsoportos gyermekek számára szervezett fejlesztő foglalkozás az óvodában a Kisteleki Nevelési Tanácsadó szakembereinek közreműködésével. Az óvoda helyet, eszközöket biztosít a foglalkozásokhoz és értesíti a szülőket a szükséges információkról pl. szülői értekezlet, az óra elmaradása, pótlása stb.

A szülő füzetet biztosít a gyermek feladatainak rögzítésére és otthon gyakorolja gyermekével az abban jelezett feladatokat.

Pszichológus: a Kisteleki Nevelési Tanácsadó pszichológusa heti 3 órában nyújt lehetőséget az óvodában a gyermekekkel, a neveléssel és egyéb lelki problémák megbeszélésére.

Hittan

A térség egyházközössége által kirendelt hitoktató heti rendszerességgel tart vallási foglalkoztatást a szülők egyéni kérése alapján a gyermekeknek. A foglalkozások hétfői napokon a délelőtti órákban hitoktató közreműködésével kerülnek megszervezésre.

Gyógypedagógia

A Szakértői Bizottság által, organikus eredetű sajátos nevelési igényűnek ítélt gyermekek fejlesztő felkészítését gyógypedagógus végzi az óvodában. A Kisteleki Nevelési Tanácsadó szakemberei a Beilleszkedési és Magatartási zavarral küzdő gyermekek fejlesztését szintén helyben látják el.

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások

Fényképezés az óvodában

Minden nevelési év során lehetőséget biztosítunk a gyermekek óvodai fényképezésére. A szülő által előre kiválasztott fotó sorozat díja a fényképek kézhezvétele után kerül kiegyenlítésre.

Kulturális, szórakoztató rendezvények

Minden nevelési évben az igények és a lehetőségek alapján Bohócelőadást, színház és bábszínház látogatásokat szervezünk az óvodában. A gyermekek részvételi díját a szülők finanszírozzák.

Információátadással, a gyermekek fel és előkészítésével segítjük az alábbi programokon való részvételt

  • Kézilabda
  • Néptánc
  • Ovifoci
  • Ritmikus sportgimnasztika
  • Úszás, vízhez szoktatás